Realizacja projektu

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP dla Działania 3.3 Technologie informacyjno- komunikacyjne w działalności gospodarczej firma P.U.H. „Komnex” Sp. z o.o. realizuje projekt Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania zasobami ludzkimi w procesach produkcyjnych.

Opis projektu

Projekt polega na nabyciu systemu informatycznego, który wspomoże bieżącą działalność w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Dzięki niej będzie możliwe m.in.:

  • Efektywne prowadzenie dokumentacji kadrowej wraz z automatycznym generowaniem dokumentów,
  • Przeprowadzanie rekrutacji pracowników z uwzględnieniem automatycznego oceniania,
  • Wyznaczanie zastępstw pracowniczych z uwzględnieniem urlopów,
  • Planowanie urlopów pracowniczych z uwzględnieniem kompetencji i zależności.

 

Wartość projektu: 1 177 572,72 PLN

Wartość dofinansowania: 324 2440,00 PLN

KomneX Sp. z o.o.

ul. Karolinki 58, 44-100 Gliwice
Tel. 32 231 32 37
komnex@komnex.pl

 

KRS: 0000140524,
NIP: 6310200564,
REGON: 008012511