strona główna zapytania ofertowe

Realizacja projektu

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP dla Działania 3.3 Technologie informacyjno- komunikacyjne w działalności gospodarczej firma P.U.H. „Komnex” Sp. z o.o. realizuje projekt Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania zasobami ludzkimi w procesach produkcyjnych.

Opis projektu:

Projekt polega na nabyciu systemu informatycznego, który wspomoże bieżącą działalność w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Dzięki niej będzie możliwe m.in.:

Wartość projektu: 1 177 572,72 PLN

Wartość dofinansowania: 324 2440,00 PLN