DOTACJA

Beneficjent: KOMNEX SP. Z O.O.

Tytuł projektu: …..

Numer umowy: ….

 

Wysokość dofinansowania: ….

DOTACJA

Beneficjent: KOMNEX SP. Z O.O.

Tytuł projektu: …..

Numer umowy: ….


Wysokość dofinansowania: ….

KomneX Sp. z o.o.

ul. Karolinki 58, 44-100 Gliwice
Tel. 32 231 32 37
komnex@komnex.pl

 

KRS: 0000140524,
NIP: 6310200564,
REGON: 008012511